Om at være frivillig

Hvad laver en frivillig?

SONY DSCFlygtninge, der har fået opholdstilladelse i Danmark og skal i gang med at etablere en tilværelse i et nyt lokalsamfund, står ofte på bar bund på en række områder, alt afhængigt af, hvor længe de allerede har været i Danmark, og hvor i verden de kommer fra.

Nogle flygtninge kommer direkte fra flygtningelejre i f.eks. Afrika eller Asien. Disse flygtninge har meget lidt kendskab til Danmark og det danske sprog. Andre har opholdt sig i en kortere eller længere periode på et asylcenter i Danmark, og mange har dér haft lejlighed til at lære lidt dansk og tilegne sig viden om, hvordan det danske samfund fungerer.

Fælles for dem er, at de nu skal stable en ny tilværelse på benene i omgivelser som, for de fleste, er meget forskellige fra dem, de kommer fra. De skal lære et nyt lokalområde at kende, de skal lære at tale dansk, og de skal tilegne sig viden om det danske samfund, kende deres rettigheder og pligter.

flygtninge-2195En flygtningeven kan være med til at støtte en flygtning i denne proces og dermed bidrage til et positivt integrationsforløb til glæde for flygtningen og lokalsamfundet som helhed. Da der er stor forskel på de flygtninge, der kommer til Danmark, er der ingen endelig opskrift på, hvordan man griber opgaven an.

Som netværksfamilie er din opgave overordnet set at støtte flygtningefamilien både på det praktiske og det sociale plan. Det kan f.eks. være, at du skal vise, hvordan vaskemaskinen fungerer, og hvad køleskabstemperaturen skal indstilles på. Det kan være, at du tilbyder at sidde med, når der er møder med sagsbehandleren på kommunen eller ved forældremøder og være med til at sikre, at informationerne bliver forstået korrekt. Endelig kan det være, at du støtter flygtningen i at skabe netværk lokalt, enten ved at stille dit eget netværk til rådighed, eller introducere flygtningen til det lokale foreningsliv.

Til at begynde med kan det være svært at vide, hvad flygtningen har brug for. Men efterhånden som I lærer hinanden bedre at kende, bliver det mere klart for dig, hvornår de har glæde af, at du som frivillig træder hjælpende til.

Hvad forpligter jeg mig til?

SONY DSCSom frivillig forpligter du dig til at støtte en flygtning praktisk og socialt. Hvor ofte I vil mødes aftaler I indbyrdes, men du skal regne med at afsætte tid af én gang om måneden og derudover løbende hjælpe dem med oplysninger og informationer pr. mail eller telefon. Hvis der er tale om en nyankommen flygtning skal du regne med at afsætte ekstra tid, da der typisk vil have mere brug for hjælp i denne periode.

Derudover forpligter du dig til at arbejde inden for Frivillignets retningslinjer for frivilligt arbejde. Retningslinjerne skal sikre, at relationen bygger på almindeligt menneskeligt samvær, gensidig respekt, ligeværd og forståelse for andres situation, og at det frivillige arbejde foregår inden for lovens rammer.

Hvad får jeg ud af det?

SONY DSC

 • Du får glæden ved at være noget for et andet menneske og får erfaring og oplevelser med andre kulturer.
 • Indsatsen er ulønnet.
 • Dansk Flygtningehjælp tilbyder løbende gratis kurser for frivillige.
 • Lokal erfaringsgruppe i Lejre
 • Mulighed for at være med til fællesaktiviteter, som f.eks. bowling, skovtur m.v.

Principperne for vores arbejde er:

 • At arbejdet bygger på almindeligt menneskeligt samvær, respekt, ligeværd og forståelse for andres situation.
 • At arbejdet foregår uafhængigt af partipolitiske, religiøse og lignende interesser.
 • At arbejdet udføres ud fra demokratiske beslutninger.
 • At oplysninger om personlige og private forhold behandles fortroligt.
 • At frivillige undgår økonomiske mellemværender med brugere.
 • At der arbejdes ud fra en forståelse af, hvornår frivilligt arbejde er gavnligt, og hvornår der bør henvises til professionel rådgivning.
 • At kontakte Dansk Flygtningehjælps regionskonsulent, hvis der opstår problemer i forholdet til brugere, samarbejdspartnere eller internt blandt frivillige.
 • At man til pressen kun udtaler sig på vegne af det frivillige arbejde, som man står for, og ikke Dansk Flygtningehjælps øvrige politik.
 • At man giver tilladelse til evt. indhentning af børneattest, hvis flygtningen har børn.